همکاری با ما

 

مجموعه FlytoTreat از کلیه افراد و سازمان‌های فعال در حوزه گردشگری سلامت که خود را متعهد به همکاری صادقانه و مشفقانه در جهت بالندگی هر چه بیشتر سازمان می دانند، دعوت به همکاری می نماید.

لطفا تمامی موارد، به ویژه موارد ستاره دار را وارد نمایید.

+989120985010
Youtube
Instagram
Twitter
Linkedin
Facebook