فرم مشاوره سلامت

 

در صورت تمایل به دریافت خدمات از شرکت FlytoTreat یا دریافت مشاوره رایگان توسط پزشک مشاور ما، لطفاً فرم زیر را تکمیل کنید.

 

لطفا تا حد امکان همه اطلاعات پزشکی مرتبط را ارائه دهید.

 

لطفاً توجه داشته باشید که طبق خط مشی رازداری شرکت ما، تمامی اطلاعات شخصی که به FlytoTreat ارسال می کنید به صورت فوق محرمانه نگهداری می شود*

 

 

با ما درباره خودتان صحبت کنید.

تشخیص
سابقه درمانی
بازبینی